The Silence of Sounds | Milczenie dźwięków / group show / Wrocław Contemporary Museum

It ends | Kończy się / 2012 © Mateusz Sadowski
It ends | Kończy się / 2012 © Mateusz Sadowski

The Silence of Sounds 18.3.16–30.5.16 Exhibition Vernissage: 18.3.16 (Friday), 6:00 PM, 5th floor 

WCM

Milczenie dźwięków 18.3.16–30.5.16 Wystawa Wernisaż: 18.3.16 (piątek), godz. 18.00, poziom 5

MWW