WYŚWIETLANIE WIDZENIA / ENTOPTIC SCREENING / GROUP SHOW / WARSAW